AB Programları

AB Programları

Projenin Amacı:

Eğitim reformlarının ve yatırımlarının etkili olup olmadığını, pek çok ülke katıldıkları uluslararası değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre tayin etmekte ve yine bu sonuçlara göre eğitim sistemlerine yönelik dönüt sağlamaktadır. Bu ülkeler arasında, OECD üyesi olan İsviçre ve Türkiye de yer almaktadır. İsviçre’nin 2000, 2003 ve 2006 yıllarında PISA’da elde ettiği başarı, birçok ülkede merak uyandırmış; özellikle Türkiye gibi bu değerlendirme çalışmalarında istenilen başarıyı yakalayamamış pek çok ülke için İsviçre eğitim sisteminin başarısının ardındaki nedenlerin araştırılmasını önemli kılmıştır. Bu bilgiler ışığında ilgili proje ile Uluslararası Eğitim Sisteminin başarısını araştırmak ve Türkiye’de uygulamak için hak temelli konularda Şırnak Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve FEDE okulları arasında ulusal ve uluslararası düzeyde ağ oluşturma, işbirliği, ortaklık girişimleri ve karşılıklı öğrenme deneyimleri için elverişli ortamın oluşturulmasıdır. Şırnak Üniversitesi Akademisyenleri; Cenevre de bulunan FEDE okullarındaki eğitim sistemini araştırdıktan sonra Şırnak İli ve ilçelerinde eğitim ve öğrenim hakkı, bilgiye ve şeffaflığa erişim hakkı alanlarında hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları ile öğrenim deneyimi paylaşılacaktır.