Haberler

Şub
16

Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimleri

Bitlis Eren Üniversitesinin 2017 yılında talebi doğrultusunda ilgili İkstisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri öğrencilerine, ilgili dekan ve dekan yardımcıları ile fakültede görev alan akademisyenlere yönelik olarak Nöropazarlama eğitimi verilmiştir.
DETAIL
Şub
16

Pazarlama Eğitimleri

Bitlis Eren Üniversitesinin 2017 yılında talebi doğrultusunda ilgili İkstisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri öğrencilerine, ilgili dekan ve dekan yardımcıları ile fakültede görev alan akademisyenlere yönelik olarak Nöropazarlama eğitimi verilmiştir.
DETAIL
Şub
06

KAGİDER ZİYARETİ

ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Girişimcilikte Kadın Dayanışması” adlı projemiz kapsamında gerçekleştirilecek aktivilerden bir diğerinde ise Türkiyenin en büyük Kadın Girişimcilik Derneklerinden biri olan KAGİDER ziyaret edilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler sırasında ilerleyen tarihlerde gerçekleştirilecek Eğitim Konularına, Kadın Girişimcilik Ön Kuluçka Merkezinin Sürdürülebilirliğine ve Potansiyel İşbirliklerine değinilmiştir. Bu görüşmeler doğrultusunda TRC-3 Bölgesi olarak nitelendirilen Şırnak, Batman, Mardin ve [...]
DETAIL
Şub
06

KADIN GİRİŞİMCİLİK ÖN KULUÇKA MERKEZİNİN KURULUMU

Projenin sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla “Kadın Girişimcilik Ön Kuluçka Merkezi” kurulmuştur.  Bu merkez ile Kadın Girişimcilere yönelik sürekli danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda projede de belirtildiği gibi Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde “Kadın Girişimcilik Ön Kuluçka Merkezi” kurulmuştur. Bu merkez aynı zamanda web sitesi, instagram ve twitter hesaplarıyla da desteklenecektir. Yani kadın [...]
DETAIL
Şub
06

TRC-3 BÖLGESİNDEKİ HEDEF GRUPLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMELER

Proje kapsamında belirlenen hedef gruplara ulaşmada en önemli rolü üstlenenin “STK”lar olduğu ortaya konmuştur. Proje aktivitelerinden olan hem eğitimler sırasında bölgedeki kadınları koordine etme hemde projenin sürdürebilirliğini sağlamak adına bölgedeki Derneklerle birlikte hareket edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Batman, Mardin, Siirt ve Şırnaktaki Derneklere yönelik ziyaretlerde bulunulmuştur. Hedef Gruplarla Görüşmeler sırasında tartışılan tüm konulara [...]
DETAIL
Şub
06

PROJE HEDEF GRUPLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞMELER

Proje uygulama aktivitelerinin hangi kitleye yönelik olması gerektiği konusunda toplamda 3 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılardan ilki TRC3 Bölgesinini ve yerel kalkınmayı destekleyen DİKA (Dicle Kalkınma Ajansı), diğeri KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), sonuncusu işte Proje Partnerleri, Proje Görevlileri ve Uzman kişiler arasında bir düzenlenmiştir. Hedef Grupların Belirlenmesine yönelik toplantılar [...]
DETAIL
Şub
06

GİRİŞİMCİLİKTE KADIN DAYANIŞMASI PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI

Şırnak Üniversitesi TTO A.Ş. bünyesinde ABD Büyükelçiliği tarafından fonlanan “Girişimcilikte Kadın Dayanışması” adlı projenin açılışı 20 Kasım, 2019 saat 10.30’da gerçekleşmiştir. Projenin yürütücüğünü üstlenen Şırnak Üniversitesi TTO A.Ş. Patent ve Fikri Mülkiyet Hakları Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Talha Bayır, proje kapsamında; Türkiyenin en büyük kadın girişimciler derneği olan KAGİDER’in ziyaret edilerek girişimcilik ve kuluçka sistemi [...]
DETAIL
Şub
06

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI EĞİTİM SEMİNERİ

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 20-21 Aralık, 2019 tarihlerinde, Bilgi ve Doküman Birimleri Temsilcilerinin katılımına yönelik düzenlemiş olduğu “Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Semineri” ne Şırnak Üniversitesi adına Öğr. Gör. Talha BAYIR katılım göstermiştir. Şırnak TTO FSMH Birimi ve Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi Temsilcisi Öğr. Gör. Talha BAYIR, eğitimin ardından Türk Patent bünyesinde gerçekleştirilen [...]
DETAIL