Hakkımda

Hakkımda

Dr. Öğr. Gör. Talha Bayır

Talha BAYIR, Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İİBF (İşletme), Yüksek Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi SBE (Pazarlama), Doktora eğitimini ise İnönü Üniversitesi SBE’nde (Üretim Yönetimi ve Pazarlama) tamamlamıştır. 2017 yılından itibaren Şırnak Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Şırnak Üniversitesi bünyesinde, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (TTO), Patent ve Bilgi Dokümantasyon Birimi ve Erasmus Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. Kariyeri boyunca, özel sektör de (Fırat Teknopark/We Global) görev yapmış ve akademik (Nicolaus Copernicus/Vincent Pol) anlamda birçok faaliyette bulunmuştur. Halihazırda ise Milanoda bulunan, IULM Universitesi bünyesindeki Davranış ve Beyin Araştırmaları Laboratuvarında, post doktora araştırmalarını yürütmektedir.