İhaleler

Bilim Sanayi Bakanlığı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından yütürülen ihale kapsamında, Girişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat Gökkuşağı Projesi (FIRASET/EuropeAid/138345/ID/SUP/TR) mal alımı bileşeni ihalesinin değerlendirmesinde 10/10/2016 – 14/11/2016 tarihleri arasında değerlendirici olarak görev almış bulunmaktayım.

  • FIRASET (EuropAid/138345/ID/SUP/TR) / Mal Alım İhaleleri / Değerlendirici (2016)