PROJE HEDEF GRUPLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞMELER

PROJE HEDEF GRUPLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞMELER

Proje uygulama aktivitelerinin hangi kitleye yönelik olması gerektiği konusunda toplamda 3 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılardan ilki TRC3 Bölgesinini ve yerel kalkınmayı destekleyen DİKA (Dicle Kalkınma Ajansı), diğeri KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), sonuncusu işte Proje Partnerleri, Proje Görevlileri ve Uzman kişiler arasında bir düzenlenmiştir.

Hedef Grupların Belirlenmesine yönelik toplantılar sırasında tartışılan tüm konulara aşağıda yer verilmiştir:

  • TRC3 Bölgesi olarak nitelendirilen; Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ın Kadon Girişimcilik konularında sorunları ve çözüm önerileri,

  • Bu bölgede kadın girişimcik eğitimleri ve kadın girişimcilik ön kuluçka merkezi kurulumlarında hedef kitleyi kimlerin oluşturacağı,

  • Hedef kitleyi oluşturacak kadın girişimcilerin; yaşı, eğitim durumu, gelir durumu, işletme sahibi olup olmadığının irdelenmesi,

  • Hedef kitleye yönelik nasıl bir eğitim modülü tasarlanması gerektiği,

  • Hedef kitleyi danışmanlık ve yönlendirme hizmetinin nasıl sağlanması gerektiği,

  • Danışmanlık ve yönlendirme hizmetine erişimin ve sürdürlebilirliğinin ne şekilde olacağı.