Amerikan Büyükelçiliği – Girişimcilikte Kadın Dayanışması

Amerikan Büyükelçiliği – Girişimcilikte Kadın Dayanışması

Projenin Amacı:

Amerika Büyükelçiliği hibe programı desteğiyle henüz üniversiteden mezun olmuş kadınlar, 18-35 yaş arasında potansiyel bir fikre veya sermayaye sahip kadınlar ile  0-2 yıllık işletme sahibi kadın girişimcilerin bölgedeki cinsiyet ayrımcılığı engellemek ve toplum içindeki dezavantajlı yerini sağlamlaştırmak amacıyla finansal özgürlüklerini sağlayacak; eğitim turları ve danışmanlık kuluçkalarıyla rehberlik etmek amaçlanmaktadır, Bunun yanı sıra; kadınların ekonomik hayattaki konumlarını güçlendirerek; teşvik ederek ücret, terfi, iş güvencesi, sosyal güvenlik yardımları gibi konularda uğradığı yaygın cinsel ayrımcılık ile mücadele ederek, Kadın Hakları, Çalışma Hakkı ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma gibi temalarda öne çıkmalarını sağlamak.