Dicle Kalkınma Ajansı – Şırnak Teknoloji

Dicle Kalkınma Ajansı – Şırnak Teknoloji

Dicle Kalkınma Ajansı – Sırnak Teknoloji Transfer Ofisi Ile TRC3 Bölgesinde Inovasyon, Girisimcilik ve Sirketlesmeye Yönelik Egitimler – Yürütücü (2019)

Projenin Amacı:

Üniversitemiz ekonomik sorunun temelinde yatan girisimci ruhunu canlandırmak amacıyla akademik birimlerinde Girisimci egitimini vermektedir. Bununla birlikte sanayi sektörü ile is birligi yaparak sanayinin gelismesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Üniversitemiz üçüncü asamada girisim odaklı olmayı hedeflemistir. TRC3 Bölgesinde girisimcilik kültürü gelismemistir. Ülkemizin batısında is bulma kolaylıgı, batının doguya göre daha yasanılabilir olması, özellikle gençlerin kendini özgür bir sekilde ifade etme isteginin bu yönelimi desteklemesi, yogun kalabalık kentlerin daha çok fırsatlar barındırması gibi birçok nedenler bu kültürel zayıflıgın olusmasında etken olarak görülebilir. Bunun yanı sıra özellikle Bölgede girisimcilik denince devletin hibe destegini anlasılması ve devlet desteginin de bir fırsatın degerlendirilmesinden ziyade manipülasyon aracı olarak görülmesi bu konuda mesafe alınmasını zorlastırmaktadır. Bölgede bir eksiklik olarak görülebilecek

diger bir engel de ortaklık anlayısının yerlesik olmamasıdır. Özellikle bir girisimin gerçeklestirilebilmesi için bireysel ekonomik yeterliligin olmadıgı durumlarda ortaklıgın bir sinerji aracı olarak degerlendirilebilmesi, sıfırdan komple yatırımlarda ortaklıga dayalı isbirligi teknikekonomik sinerjinin temel toplumsal aracı iken bu yerlesik anlayıstan ötürü mümkün olamamaktadır.

Talep edilen teknik destegin içerigi yukarıda bahsi geçen hedefler dogrultusunda ilimizin ve Üniversitemizin önemli bir eksikligi olan girisimcilik konusunda ülke standartlarına erismek, ilin katma deger yaratacak ürünler ortaya çıkarmasını saglamak amacıyla egitim verilmesini içermektedir. Egitim Sırnak Üniversitesi için Spin off sayısının artırılması, akademik girisimciligin özendirilmesi, mevcuttaki hibe ve fonlar, yararlanılabilecek mekanizmalar, Üniversite ye ve Ilimize avantajları, teknolojik girisimciligin getirileri, yenilikçi ürünlerin gelistirilmesi konularını içerecektir. Bunların yanı sıra is planı hazırlama, mentörlük ve yatırımcı görüsmelerinin faydaları, BIGG ve diger girisimcilik programları, sirket kurma prosedürleri, ekosistemdeki basarı örnekleri de anlatılarak katılımcıların farkındalıgı artırılacak ve girisim faaliyetleri özendirilecektir. Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın saglanmasına yönelik olarak, ilimizdeki gençligin sosyal ve mesleki becerilerinin gelistirmesi, karar alma süreçlerine katılımlarının saglanması ve akademik girisimciligin desteklenmesi amaçlanmaktadır.