Project Listing

All Projeler
Bu projeyle gençleri yeniden zihinsel çaba ve isyana teşvik ederek, zihinsel sorgulama yapan, fikir üreten,...
Amerikan Büyükelçiliği – Girişimcilikte Kadın Dayanışması
Çocuk istismarının ve şiddettin önlenmesi için toplumda daha güçlü bir çocuk hakları ağı kurulmasına destek...
Üniversitemiz ekonomik sorunun temelinde yatan girisimci ruhunu canlandırmak amacıyla akademik birimlerinde Girisimci egitimini vermektedir. Bununla...
Şırnak Üniversitesi Akademisyenleri; Cenevre de bulunan FEDE okullarındaki eğitim sistemini araştırdıktan sonra Şırnak İli ve...
Eğitim Şırnak Üniversitesi için Spin off sayısının artırılması, akademik girişimciliğin özendirilmesi, mevcuttaki hibe ve fonlar,...