İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK VE ŞİRKETLEŞMEYE YÖNELİK EĞİTİMLER

İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK VE ŞİRKETLEŞMEYE YÖNELİK EĞİTİMLER

Dicle Kalkınma Ajansılığı 2018 Teknik Destek Programı Kapsamında TRC3/18/TD/0056 Referans Numaralı ve “Şırnak Teknoloji Transfer Ofisi ile TRC3 Bölgesinde İnovasyon, Girişimcilik ve Şirketleşmeye Yönelik Eğitimler” İsimli Projenin yürütücülüğünü üstlenen Öğr. Gör. Talha BAYIR tarafından düzenlenen eğitime; 60 kişilik İdari ve Akademik personel katılmıştır.

İkinci günün programını Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitime katılan kişilerden aldığımız geri dönüşler doğrultusunda bu eğitimin önümüzdeki dönemde tekrar yapılması kararlaştırıldı. Eğitmenimiz Selami KAPLAN, öğrencilere enerji vermeyi ve onları derslere dâhil etmeyi amaçlayan, farklı kaynaklardan örneklerle öğretim stratejisinin bir araya getirdiği sunumlarıyla gönülleri fethetmiştir. “Tekniklerden bazıları, sınıfta her zamanki tavrınızdan farklı bir yaklaşıma sahipmiş gibi görünebilir, ancak denedikçe yeni bir öğretmen kişiliği ortaya çıkarabilirsiniz, bu da çok faydalı olabilir” diyor KAPLAN.

Başarısız olma endişesiyle yeni yöntemleri denemekten kaçınmamaları konusunda katılımcılara uyarılarda bulundu: “Bence yeni bir şey deneniyor ve işe yaramıyorsa da sorun yok. Herkese karşı dürüst olup, ‘Bu deneme işe yaramadı – hadi devam edelim.’ denilebilmelidir fikrini savunarak bir çok ikili ilişki yöntemlerinden bahsetmiştir.

İkinci günün programının sonunda eğitime katılan herkese “Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi” sertifikası dağıtıldı !