Alınan Eğitimler

Yazar morweb
 • LOST 5 TURKEY 2016 – AB programlarına (COST, UFUK, COSME, Erasmus +) Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı / Katılımcı (2016)
 • Doktora Öğrencileri TÜBİTAK 1002 Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi / Katılımcı (2016)
 • KOSGEB KOBİGEL Bilgilendirme Toplantısı / Katılımcılar (2016)
 • Sosyal Bilimler / Katılımcılar Hazırlanması ve Yürütme Eğitim Programı’na TÜBİTAK Araştırma Projesi Katılımcı (2016)
 • Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı / Katılımcı (2016)
 • Teknoloji Transferi Hızlandırıcı (GTBA) Proje Bilgilendirme Etkinlik / Katılımcı (2016)
 • Yenilik ve İş Yenilik Semineri / Katılımcı (2016)
 • KÜSİ Bilgilendirme Toplantısı / Katılımcı (2016)
 • Tez Proje Pazarı Etkinliği / Katılımcı (2016)
 • Ticaret ve Sanayi / Ticaret Bilgilendirme Semineri / Katılımcının Elazığ Odası (2016)
 • Etkili Sunum Becerileri Eğitimi / Katılımcı (2016)
 • KÜSİ Bilgilendirme Semineri / Katılımcı (2016)
 • Dördüncü D8 Teknoloji İşbirliği Görev Gücü Toplantısı / Katılımcı (2016)
 • KOSGEB-KOBİGEL Bilgilendirme Toplantısı / Katılımcı (2016)
 • Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileşmesi Konulu Bilgilendirme Toplantısı / Katılımcı (2016)
 • DCP Yatırım Toplantısı / Destekleyici (2016)
 • ASELSAN İşbirliği Toplantısı / Destekleyici (2016)
 • TEPAV Bilgilendirme Toplantı / Katılımcı (2016)
 • AB İhalesi- Supply for Firat Rainbow Surrounding Enterprise Task Force (FIRASET) / Oylayıcı (2016)
 • Teknoloji Transfer Hızlandırıcı Fonu – VPDP Eğitimi / Mentor (2016)
 • Problem Çözme, Liderlik ve Takım Çalışması, Değişim Yönetimi İletişim Becerileri Eğitimleri (15 gün) / Katılımcı (2018)
 • Danışmanlık Becerileri Geliştirme Eğitimi (5 gün) / Katılımcı (2018)
 • Eğiticinin Eğitimi (3 gün) / Katılımcı (2018)
 • PCM – Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (3 gün) / Katılımcı (2018)
 • Girişimcilik, İnovasyon ve Kurumsallaşmaya Yönelik Eğitimler – Yürütücü (2019)
 • AB Etkniniz Programı – İnsan Hakları Savunuculuk Eğitimi (3 gün) – STK Temsilcisi (2019)
 • SPSS ve Yapısal Eşitlik Analiz Eğitimleri (7 gün) / Katılımcı (2019)