Yayınlar

MAKALELER:

 

 • Bayır, T. ve Yılmaz, Z. (2017) “Assesment Of Logistic Performance Indexes Of EU Countries By Ahp And Vikor Methods”, Middle East Journal of Education (MEJE): 73-92 (DİĞER İNDEX).
 • Bayır, T., Yücel, N. ve Yücel, A. (2018) “Geleneksel Pazarlama Karmasının Nöropazarlama Perspektifinden Değerlendirilmesi”, SOBİDER, 253-275 (DİĞER İNDEX).
 • Öztürk, S.A., Yücel, N. ve Bayır, T. (2018) “Beynimiz ve Dilimiz Aynı mı Konuşuyor? Anket ve EEG Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, PATU Dergisi, 140-176 (DİĞER İNDEX).
 • Bayır, T. (2020), Elektronik Ağızdan Ağıza Mesajların Seçim Seti Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi: Hepsiburada.Com Üzerine Bir İçerik Analizi Araştırması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 109, 333- 350 (DİĞER İNDEX).
 • Bayır, T. (2020). B2C Online Alışveriş Sitelerinin Seçim Kriterlerinin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi. Kesit Akademi Dergisi, 6 (25): 641-653 (DİĞER İNDEX).
 • Bayır, T. ve Cömert, Y. (2021), Etnosentrizm, Siyasi Eğilim ve Yaşanılan Şehir Tüketim Davranışını Etkiler Mi? Ulusal ve Uluslararası Markalar Üzerine Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43, 359-379 (TR DİZİN).
 • Bayır, T. (2021), Hedonik ve Faydacı Tüketim ile Kompulsif Satın Alma İlişkisinde Kredi Kartı Kullanımı: Online Pazaryerleri Üzerine Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 417-437 (ESCI).
 • Bayır, T. (2021), Koronavirüs (COVID-19) ile Yeni Dijital Dünyada Tüketici Tercihleri, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Pandemi Özel Sayısı, 17, 3624-3643 (TR DİZİN).
 • Bayır, T. (2021), Sosyal Medya İlgilenimi ile Daha Fazla Ödeme İsteği İlişkisinde Algılanan Lüks Marka Değerinin Düzenleyici Rolü, Turkish Studiess Dergisi, 16(3), 1119-1133 (TR DİZİN).
 • Bayır, T. (2021), Covid-19 (Koronavirüs) Sürecinde Mobil Ödeme Sistemlerinin Risk, Güven ve Kullanım Niyeti Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2272-2288 (TR DİZİN).
 • Bayır, T. (2022), Online Alışverişlerde Satış Sonrası Hizmetlerin, EMemnuniyet ve E-Sadakat Üzerine Etkisi: Y Kuşağı Tüketicileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(33), 221-235 (TR DİZİN).
 • Bayır, T. (2022), Airbnb ve BlaBlaCar Kullanıcılarının E-Ticaret Sitesi ve Arama Motoru İlgilenim Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 40-51 (DİĞER İNDEX).
 • Bayır, T. (2022), E-Ticaret İşletmelerinin Yeni Nesil Kargolama Hizmetlerine İlişkin E-Şikâyetlerin İncelenmesi: Şikayetvar.com Üzerine Netnografik Bir Analiz, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 57-74 (TR DİZİN).
 • Bayır, T. ve H. Osmanoğlu (2022), A Study on Consumer Animosity, Negative WOM (nWOM), and Boycott Behaviours of Rival Football Fans, Sosyoekonomi, 30(53), 227-242 (ESCI).
 • Bayır, T., Kılıç, B. ve Durmaz, Y. (2022), The mediating role of product judgment and country of origin effect on health literacy and behavioral intention: A study on COVID-19 vaccines perception of Turkish consumers, Human Vaccines & Immunotherapeutics, DOI: 10.1080/21645515.2022.2107838 (SCI-E).
 • Bayır, T. (2022), Paniklemek mi Pineklemek mi? Covid-19 Tehdidi, Kıtlık ve Duygular Ekseninde Çevrimiçi Tüketiciler. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 8 (2), 157-177 (DİĞER İNDEX).
 • Bayır, T. (2023). Segmentation of social media platforms in terms of perceived benefits: Cluster analysis on brand followers. Business and Economics Research Journal, 14(1), 109 121 (TR DİZİN).

 

KİTAP BÖLÜMLERİ:

 • Bayır, T. (2021). Tüketici Kuşakların Dijital Evrimi, TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI I, Egitim Yayınevi, Editör: Davut Karaman, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 14, ISBN:978-625- 7405-03-4 (Bilimsel Kitap).
 • Bayır, T. (2021). Tüketici Satın Alma Karar Sürecinde Renklerin Dili, PAZARLAMA- ORGANIZASYON (Cilt II), Gazi Yayınevi, Editör: Şahin Karabulut, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 13, ISBN:978-625-7358-87-3 (Bilimsel Kitap).
 • Bayır, T. (2021). Click.Ology: E-Ticaret Sitelerinin Optimizasyonu, İŞLETMECİLİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, Efe Akademi Yayınevi, Editörler: İnci Erdoğan Tarakçı ve Bora Göktaş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 23, ISBN: 978-625-8065-66-4 (Bilimsel Kitap).
 • Bayır, T. (2022). Covid-19 (Koronavirüs) Çağında Tüketicilerin Korunması, ULUSAL VE KÜRESEL ÖLÇEKTE TÜM YÖNLERİYLE PAZARLAMA, Gazi Yayınevi, Editör: Şahin Karabulut, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 20, ISBN:978-625-8413-17-5 (Bilimsel Kitap).
 • Bayır, T. (2022). Experiential Marketing and Practices: The Perspective of Customer Satisfaction and Loyalty, INTERDISCIPLINARY REFLECTIONS OF CONTEMPORARY EXPERIENTIAL MARKETING PRACTICES, IGI Global, Editörler: Gökhan AKEL (Bilimsel Kitap).

 

EDİTÖRLÜKLER:

 • Bayır, T. ve Akel, G. (2022). Nöropazarlama. Ankara: Nobel Yayınevi (Uluslararası Kitap Editörlük).

 

BİLDİRİLER:

 • Bayır, T., Yücel, N. ve Atlı, Y. (2017) “E-Devlet Portalının Kullanılabilirlik Analizi: Anket ve Göz İzleme Yöntemleri”, Bitlis Eren Üniversitesi Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Multidisipliner Kongresi: 546-552.
 • Bayır, T., Yücel, N. ve Gündüz, K. (2017) “Eye Tracking (Göz İzleme) Yöntemi İle Ürün Yerleştirmenin İncelenmesi: Apple ve Samsung Markalarının Karşılaştırılması”, Bitlis Eren Üniversitesi Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Multidisipliner Kongresi: 1093-1103.
 • Bayır, T. (2017) “Elazığ İş Geliştirme Merkezindeki (İŞGEM) Mevcut İşletmelerin Analizi: Anket ve SWOT Yöntemi”, Munzur Üniversitesi 4. Bölgesel Kalkınma Konferansı: 289-294.
 • Bayır, T. (2017) “Marka Kişiliği Algısının Ölçümünde EEG Yöntemi”, Ege Üniversitesi 16. İşletmecilik Kongresi: 171-174.
 • Bayır, T. ve Yücel, N. (2018) “Türkiye’de Kamu Kuruluşlarının Dijital Halkla İlişkiler Anlayışı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Twitter Hesabı Üzerinde Bir Araştırma” Mardin Üniversitesi İKSAD 1. Sosyal Bilimler Kongresi, 535-536.
 • Bayır, T. ve Yücel, N. (2018) “İnsani Gelişim Endeksi Verileri İle Uluslarası Göç Verileri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Nedensellik (Granger) Analizi” Mardin Üniversitesi İKSAD 1. Sosyal Bilimler Kongresi, 537-538.
 • Yılmaz, Z., Uygur, N. ve Bayır, T. (2018), “Girişimcilikte Sosyo Kültürel Engeller: TRC3 Bölgesi Örneği” Mardin Üniversitesi İKSAD 1. Sosyal Bilimler Kongresi, 608-609.
 • Yılmaz, Z., Uygur, N. ve Bayır, T. (2018), “Yönetim Bilgi Sistemlerinin Stratejik Karar Verme Sürecindeki Rolü: TRC3 Bölgesinde Bir Uygulama”, Mardin Üniversitesi İKSAD 1. Sosyal Bilimler Kongresi, 610- 612.
 • Erkan, M. E., Bayır, T., Uğurlu, F., Haskul, M., Ülgen, A. T. (2019) “Türkiye ve Güneydoğu Anadolu TTO/TGB’lerin Milli Ekonomiye ve Sanayiye Sağladığı Katkılar”, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 83-89.
 • Bayır, T. (2021), Z Kuşağı Tüketicilerin Online Alışveriş Deneyimlerine Bir Bakış: Eyetracking ve Anket Yöntemi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimlerde Dijital Dönüşüm Konferansı, 02-04 Haziran, İstanbul.
 • Bayır, T. (2021), Bir Marka Kimliği Unsuru Olarak Logoların, S-O-R Yaklaşımı ile İncelenmesi: GSR ve Eyetracking Yöntemi, Çanakkale Üniversitesi Uluslararası Online Sosyal Bilimler Kongresi, 5-6 Haziran, Çanakkale.
 • Bayır, T. (2022), Paniklemek mi, Pineklemek mi? Covid-19 Tehdidi, Kıtlık ve Duygular Ekseninde Çevrimiçi Tüketiciler, 26. Pazarlama Kongresi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 14-27.
 • Bayır, T. (2022). Tüketici Twitlerinin Duygu Durum Açısından İncelenmesi: #JustDoIt Hashtagleri Üzerine Bir Araştırma. XII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Konferansı, Antalya, 131-138.
 • Bayır, T. (2023). Tüketicilerin Boykot Kampanyasına Bir Refleks Olarak Starbucks Markasının Dijital Halkla İlişkiler Çalışmaları: Göstergebilimsel Bir Analiz. 16. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi. Ankara Bilim Üniversitesi, 198-205.
 • Bayır, T. (2023). Z Kuşağı Tüketici Araştırmalarına İlişkin Bibliyometrik Bir Analiz. 3. International Artemis Congress on Humanities and Social Sciences, İzmir, 68-80.