TRC-3 BÖLGESİNDEKİ HEDEF GRUPLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMELER

TRC-3 BÖLGESİNDEKİ HEDEF GRUPLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMELER

Proje kapsamında belirlenen hedef gruplara ulaşmada en önemli rolü üstlenenin “STK”lar olduğu ortaya konmuştur. Proje aktivitelerinden olan hem eğitimler sırasında bölgedeki kadınları koordine etme hemde projenin sürdürebilirliğini sağlamak adına bölgedeki Derneklerle birlikte hareket edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Batman, Mardin, Siirt ve Şırnaktaki Derneklere yönelik ziyaretlerde bulunulmuştur.

Hedef Gruplarla Görüşmeler sırasında tartışılan tüm konulara yönelik notlar alınarak ana temaları belirlemek amacıyla raporlama yapılmıştır. Aşağıda toplantıya katılım gösteren derneklerin tartıştığı konulara yer verilmiştir:

 • TRC3 Bölgesi olarak nitelendirilen; Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ın Kadon Girişimcilik konularında sorunları ve çözüm önerileri,

 • Bu bölgede kadın girişimcik eğitimleri ve kadın girişimcilik ön kuluçka merkezi kurulumlarında hedef kitleyi kimlerin oluşturacağı,

 • Hedef kitleyi oluşturacak kadın girişimcilerin; yaşı, eğitim durumu, gelir durumu, işletme sahibi olup olmadığının irdelenmesi,

 • Hedef kitleye ulaşmada nasıl bir yol izlenmesi gerektiği,

 • Hedef gruplara ulaşmada Dernekleri rolü,

 • Gerçekleştirilecek “Girişimcilik ve İş Planı “Eğitimleri” nin içeriği,Proje kapsamında belirlenen hedef gruplara ulaşmada en önemli rolü üstlenenin “STK”lar olduğu ortaya konmuştur. Proje aktivitelerinden olan hem eğitimler sırasında bölgedeki kadınları koordine etme hemde projenin sürdürebilirliğini sağlamak adına bölgedeki Derneklerle birlikte hareket edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Batman, Mardin, Siirt ve Şırnaktaki Derneklere yönelik ziyaretlerde bulunulmuştur.Hedef Gruplarla Görüşmeler sırasında tartışılan tüm konulara yönelik notlar alınarak ana temaları belirlemek amacıyla raporlama yapılmıştır. Aşağıda toplantıya katılım gösteren derneklerin tartıştığı konulara yer verilmiştir:

  • TRC3 Bölgesi olarak nitelendirilen; Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ın Kadon Girişimcilik konularında sorunları ve çözüm önerileri,

  • Bu bölgede kadın girişimcik eğitimleri ve kadın girişimcilik ön kuluçka merkezi kurulumlarında hedef kitleyi kimlerin oluşturacağı,

  • Hedef kitleyi oluşturacak kadın girişimcilerin; yaşı, eğitim durumu, gelir durumu, işletme sahibi olup olmadığının irdelenmesi,

  • Hedef kitleye ulaşmada nasıl bir yol izlenmesi gerektiği,

  • Hedef gruplara ulaşmada Dernekleri rolü,

  • Gerçekleştirilecek “Girişimcilik ve İş Planı “Eğitimleri” nin içeriği,