Vakıf Programları

Vakıf Programları

Projenin Amacı:

Çocukların korunma, eğitim, bakım hakkı ile katılım hakkı ekseninde, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve bedensel haklarına saygı gösterilmesini güçlendirmek ve bu bağlamda seslerinin daha fazla duyulmasını sağlamak. Çocuk istismarının ve şiddettin önlenmesi için toplumda daha güçlü bir çocuk hakları ağı kurulmasına destek olmak. Ailelerin, öğretmenlerin, kurum ve kuruluşların daha güçlü birer savunucu olmaları, bilgi ve uzmanlıklarını geliştirmelerine imkân sağlamak. Mutlu, özgüven sahibi, duygularını kontrol edebilen bireyler yetişmesine katkı sunarak uzun vadede toplumda çocuk istismarına eğilimli, hastalıklı kişiliklerin oluşmaması için sosyal katkıda bulunmak projenin genel amacıdır.